Share
EntreComp: Рамка підприємницької компетентності

EntreComp: Рамка підприємницької компетентності

Розвиток підприємливості громадян та організацій Європи є однією з ключових цілей політики ЄС та країн-членів. Десять років тому Європейська комісія вказала ініціативність та підприємливість як складову восьми компетентностей, необхідних для суспільства, що ґрунтується на знаннях. Рамка EntreComp, представлена у цьому звіті, пропонує загальне визначення підприємливості як компетентності, що має на меті досягнення консенсусу між усіма зацікавленими сторонами та встановлення зв’язку між сферами освіти та праці. Рамка EntreComp розроблена на основі поєднання різних методів і має слугувати фактичним еталоном для будь-якої ініціативи, спрямованої на заохочення підприємницької діяльності громадян Європи. Вона складається з трьох взаємопов’язаних та взаємозалежних сфер компетентностей: «Ідеї та можливості», «Ресурси» та «Трансформація в дії». Кожна сфера складається з п’яти компетентностей, які разом становлять структурні елементи підприємливості як компетентності. Рамка передбачає розвиток 15 компетентностей в межах восьмирівневої моделі поступу та пропонує вичерпний перелік 442 результатів навчання. Можливе використання цієї рамки як основи для розробки навчальних планів та навчальної діяльності для заохочення розвитку підприємливості як компетентності. Також цю рамку можна використовувати для визначення параметрів оцінювання підприємливості учнів та інших громадян.

Скачати

Leave a Comment